KOBİDER Başkanı Özgenç: Ayasofya’nın müze kalması Bizans’a hizmettir!

28 Mayıs 2020
65 Views

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, “Ayasofya, ahde vefa gereği ibadete açılmalı. Dönemin konjonktürel şartları gereği Ayasofya Camii müzeye çevrilmiş olabilir. Ancak Dünya’da ve Türkiye’de artık siyasi konjonktür değişti. Ayasofya’yı müze olarak tutan Türkiye, Kurtuba’yı kiliseye çeviren İspanya’dan daha mı az bağımsızdır? Artık 85 yıllık zulüm bitsin, Ayasofya aslına rücü etsin.” dedi

Başkan Özgenç, “Geçmişte müzeye dönüştürülen Ayasofya Camii İstanbul’un en anlamlı ibadet hanelerinden biridir. Fethin sembolü olan Ayasofya camiye dönüştürülerek vakfiyesine uygun olarak tekrar ibadete açılmalı. İstanbul’u fetheden cennetmekân Fatih Sultan Mehmet Han’ın kabrinde huzura erdirmek ve yüzüne bakar hale gelebilmek için vakfiyesini kurduğu, ilelebet açık olacak dediği Ayasofya tekrar camiye dönüştürülmeli.”diyerek sözlerini sürdürdü.

Özgenç, ne yazık ki; Ayasofya cami, bugüne kadar aslında hiç olmadığı şekliyle maalesef müze haline getirilmiştir. Zira camiler Allah’a ibadet edilen yerlerdir, hiçbir kanun ve kanun koyucular onu asıl maksadından farklı bir şeklide kullanılmasına müsaade edemez. Ayasofya Müzesi, cami olarak ibadete açılmalıdır. Zira tarihi yapı kâr amaçlı kullanılamaz!” dedi.

AYASOFYA’DA VAKIF MALIDIR, HAKKI İADE EDİLMELİ!

KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç, azınlık vakıflarının gayrimenkullerinin iade edilmesine vurgu yaparak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde, 1974’te Yargıtay kararıyla el konulan azınlık gayrimenkullerinin iadesini sağlayacak çok önemli bir kararnameyi imzaladı ve azınlık vakıflarına gayrimenkulleri iade edildi. Ayasofya’da Sultan Fatih’in vakfı olduğuna göre, Fethin sembolü olan Ayasofya camiye dönüştürülerek vakfiyesine uygun olarak ibadete açılmalı.

162 azınlık vakfına ait gayrimenkulleri kanun hükmünde kararname yetkisine dayanarak iadesini sağlayan AK Parti Hükümeti, yeni bir kararname ile Fatih Sultan Mehmet’in Vakfı olan Ayasofya’ya da hakkı teslim edilmeli.” ifadelerini kullandı.

İSPANYA’DAKİ KURTUBA NE İSE İSTANBUL AYASOFYA’DA ODUR!

Kurtuba Camii İspanya’nın Cordoba şehrinde sonradan kiliseye çevrilmiş olan camidir. Endülüs Emevilerinin egemenliğinde kalan, İspanyollar tarafından “Mezquita” olarak adlandırılan Kurtuba Camisi Katolik İspanyollar’ın şehri yeniden ele geçirmesinden sonra kiliseye çevrilmiş ve günümüzde hala katedral olarak kullanılmaktadır. İspanyollar Kurtuba’yı müze yapmadığına göre biz hangi devlet veya milletin hatırına veya keyfine Sultan Fatih’in vakfettiği ecdat yadigarı eseri hala müze olarak tutmaya devam ediyoruz?

TÜRKİYE BAĞIMSIZ İSE AYASOFYA CAMİ OLMALI

Ayasofya; geçmişimize ve milli özümüze bağlılığımızın ve gerçekten bağımsız olup olmadığımızın bir göstergesidir. Ve Ayasofya yeniden ibadete açılmadığı müddetçe, bizim bağımsızlık mücadelemiz henüz hedefine ulaşmamış olduğunu göstermiş olur.

İstanbul’da Bizans’ın simgesi olarak kabul edilen Ayasofya’nın camiden farklı bir statüde kullanılmasını sağlamak, bu toprakların yeniden Bizans yapılması manasına geldiğini hatırlatmak isteriz. Ayasofya fetih hakkı ile camiye tahvil edilmiştir. İstanbul’u fetheden, vakfiyesini kuran, ilelebet açık olacak diyen Fatih Sultan Mehmet’in yüzüne bakabilmek için vakfiyesinin amacına uygun hale getirilmesi lazım.

BASINTÜRK

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güncel Covid-19 İstatistikleri